Kiusamine
võib jätta jälje
kogu eluks

Kiusamist saab ja tuleb peatada!

Aita viia KiVa programm rohkemate koolideni!

Ühine KiVa kogukonnaga

Peate kooliperena oluliseks lastele turvalise vaimse keskkonna pakkumist ning kiusamise vastu võitlemist? Saame teid seejuures aidata! SA Kiusamisvaba Kool pakub võimalust liituda Soome teadlaste poolt välja töötatud KiVa kiusuennetusprogrammiga.

Aita kiusamisega võidelda

Kolmanda sektori organisatsioonina sõltume oma tegevuse elluviimisel pisut ebaühtlastest ja ebakindlatest projektirahadest ning annetustest. Seega vajame oma missiooni elluviimiseks hädasti sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete ning suure südamega eraisikute abi.

Kuidas kiusamisest lastega rääkida

Kiusamise ennetamise juures on äärmiselt oluline seda teemat lastega avameelselt ja mitmekülgselt käsitleda. Meie veebilehelt leiad erinevaid materjale, mille toel kiusamisest lastega rääkida ning seeläbi nende sellealaseid sotsiaalseid oskuseid arendada.

KiVa kiusuennetus­programmi rakendamist alustavad 13 uut kooli

Sel õppeaastal alustavad KiVa programmi tegevustega 13 uut kooli. See omakorda tähendab, et nüüdseks rakendab teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi Eestis juba 120 kooli ja õppekohta ehk ca 24% üldhariduskoolidest. Värskete programmiga liitujate seast leiab nii eesti- kui ka venekeelseid koole. SA Kiusamisvaba Kool pakutava tõenduspõhise kiusuennetusprogrammiga KiVa on liitunud pea neljandik üldhariduskoole ning seda pea kõigist Eesti […]

Loe edasi

Aasta kiusuennetaja kool 2022 on Rocca al Mare kool

SA Kiusamisvaba Kool andis 18. augustil toimunud suvekoolis välja 2022. aasta KiVa kiusuennetaja kooli tiitli, mille pälvis juba teist korda Rocca al Mare kool. RAM on KiVa teadus- ja tõenduspõhist kiusuennetusprogrammi rakendanud juba alates 2016. aastast. Aasta kiusuennetaja kooli tiitlile kandideeris sel aastal kaheksa kooli, kes enda möödunudaastast pingutust tunnustust väärivaks pidasid ning oma kandidatuuri […]

Loe edasi
Loe varasemaid

Liitu uudiskirjaga

  KKK

  Mis on ja mis ei ole kiusamine?

  Kiusamine on see, kui üks inimene paneb teist inimest meelega ja korduvalt end halvasti tundma ning kannatajal on raske end kaitsta. See definitsioon vihjab, et kiusamisest saame me rääkida siis, kui esinevad neli tunnust:

  1. kahjustamine – ühele osapoolele tehakse liiga,
  2. korduvus – lapsele tehakse liiga järjepidevalt,
  3. tahtlikkus – liiga tehakse meelega ja
  4. ebavõrdsus – kiusaja ja ohver on mingil moel (jõu, populaarsuse, vanuse vmt poolest) ebavõrdses olukorras, mistõttu on ohvril end raske kaitsta.

  Eelnevast tulenevalt ei saa pidada kiusamiseks konflikte ning lahkarvamusi ega ka õrritamist ja müramist. Loe kiusamisest ja selle eri vormidest pikemalt siit.

  Mida teha, kui mind kiusatakse?

  Esmalt tea, et see, mis Sinuga toimub, ei ole õige ning kellelgi ei ole õigust Sind kiusata! Kui sa tunned, et ei suuda ise kiusamist peatada, otsi kindlasti abi.

  • Räägi toimuvast usaldusväärsele täiskasvanule kodus või koolis.
  • Arutage selle täiskasvanuga omavahel läbi, millist abi Sa temalt ootad.
  • Koolis toimuvast kiusamisest tuleks kindlasti rääkida mõnele koolipere liikmele.
  • Kui satud rääkima sellise täiskasvanuga, kes arvab, et kiusamine pole tegelikult suur probleem ning Sa peaksid ise kuidagi hakkama saama, siis ära heitu – proovi juttu teha mõne teise täiskasvanuga, kes Sinu muret tõsiselt võtab.

  Loe tegutsemis- ja abivõimalustest pikemalt siit.

  Kui palju kiusamist esineb?

  Kiusamine on laialt levinud probleem. Uurijad väidavad,et 10-20% algkooli õpilastest ning 5-10% keskastme õpilastest kannatavad süsteemse kiusamise all. Eestis on sõltuvalt uuritud vanuseastmest kiusuohvriks iga viies, mõnes koolis või kooliastmes lausa iga neljas laps.

  Kuidas ma aru saan, et mu last kiusatakse?

  See võib osutuda üsna suureks väljakutseks, sest lapsed üldjuhul ei räägi kiusamisest vanematele, et neid mitte muretsema panna. Seetõttu tasuks juba varakult harjutada last oma rõõme ja muresid lapsevanemaga jagama ning oma suhetest rääkima. Näiteks koolis hakkamasaamist arutades küsida ka seda, kuidas tal kaaslastega läheb, sh seda, kellega ta läbi saab, kellega mitte. Kui lapsel on tekkinud tüliolukorrad, tuleb nendestki rääkida, samuti sellest, kui keegi inetult käitub. Ometi võib ka usaldusliku suhte olemasolul juhtuda, et laps kiusamisest ei räägi. Seetõttu on oluline oma lapse käitumist jälgida, et õigel hetkel märgata selles esinevaid muutuseid. Päris tõsise koolikiusamise korral on laps pinges, tal esineb raskuseid uinumise ja söömisega, ilmnevad ärevuse sümptomid ning koolis käimine muutub lapsele vastumeelseks. Loe kiusamisest ja selle äratundmisest pikemalt siit.

  Kuidas oma last aidata, kui ta puudub kokku kiusamisega?

  Lapsed võivad kiusamisega kokku puutuda kõikjal ning halbade asjaolude kokkulangemisel võib põhimõtteliselt iga laps sattuda kiusajaks või ohvriks. See aga ei tähenda kaugeltki mitte seda, et kiusamine peaks olema elu loomulik osa. Lapsevanemana tahame ja peamegi me oma last aitama. Kui selgub, et laps puutub kiusaja, ohvri või pealtvaatajana kokku kiusamisega, siis

  • jää ise rahulikuks;
  • loo turvaline ruum rääkimiseks;
  • väljenda selgelt, et kiusamine on igal juhul lubamatu ja tahad oma last aidata;
  • mõelge koos lapsega, kuidas kiusamist peatada ning
  • pöördu mõne aja pärast teema juurde tagasi, et veenduda, kas olukord on lahenenud.

  Oluline teada! Kui kiusamine on toimunud koolis, tuleb sellest kindlasti koolipere teavitada. Loe kiusamisega toimetulekust pikemalt siit.

  Miks on vaja kiusamisele vastu seista?

  Kiusamise tõkestamine on oluline, sest sellel võivad olla rängad tagajärjed, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Näiteks on lapsepõlves kiusamise ohvriks olemine otseselt seotud depressiooni, suitsiidimõtete jt vaimse tervise häirete tekkeriskiga täiskasvanuna. See aga teeb kahju kogu ühiskonnale. Rootsi kiusuennetajad on koostöös erinevate toetajatega välja selgitanud, et ühe aasta jooksul riigis aset leidnud kiusamine maksab sealsele ühiskonnale järgneva 30 aasta jooksul 17,5 miljardit Rootsi krooni (s.o umbes 1,8 miljardit eurot). Seega panustades laste vaimsesse tervisesse, nende vaimsesse ja füüsilisse turvalisusesse läbi kiusamise ennetamise, tagame tugevamad, tervemad ja täisväärtuslikumad ühiskonnaliikmed tulevikus!

  Kas koolil on võimalik saada üldse päriselt kiusamisvabaks?

  Kiusamist on praeguseks päris palju uuritud ning tuleb tunnistada, et päris nullini seda välja juurida on võimatu. Siiski peame oma südameis selle ideaali poole pürgima, et võimalikult paljude laste koolitee oleks kiusamisvaba. Maailmas on tänaseks kasutusel väga mitmeid erinevaid viise, kuidas kiusamist vähendada või ennetada ning nende programmide või algatuste mõju ei ole nii ühene. KiVa programm on aga erinevate rangete kontrollkatsetega näidanud nii Soomes, Eestis kui mujal maailmas, et see tõesti töötab: KiVa programmi rakendamine koolis vähendab nii kiusamiskäitumist kui ka ohvrite osakaalu.

  Mis imeloom see KiVa ikkagi täpsemalt on?

  Imeloomaks me KiVa programmi just ei nimetaks, aga väga kasulikuks kiusuennetuse tööriistaks küll! Omakeskis oleme KiVa hellitavalt kutsunud tolmuimejaks – et sellest kasu oleks, on vaja seda päriselt ka kasutada. Ning nagu tolmuimemisega, ei piisa ühest korrast selleks, et kodu püsivalt puhas oleks – seda on vaja regulaarselt teha. Aga kui rääkida KiVa olemusest, siis tegemist on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programmiga, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks. KiVa programmi töötasid välja Soome haridusministeeriumi tellimusel Turu Ülikooli teadlased. Eestis on programmi levitamise õigus Kiusamisvaba Kooli sihtasutusel. On oluline teada, et KiVa ei tähista iga kiusuennetusprogrammi, vaid on üksnes Turu Ülikoolis välja töötatud programmi litsentseeritud kaubamärk! Programmi nimi tuleneb soomekeelsest sõnast “Kiusamiseen Vastaan” ning lisaks Eestile ja Soomele kasutatakse KiVa juba üle 20 riigis üle maailma. Loe KiVast lähemalt siit.

  Kas KiVa programm on mõeldud ka gümnaasiumiõpilastele?

  Nii ja naa. Kuigi KiVa ennetustunnid on eeskätt suunatud I-III kooliastmele, on neid soovi korral võimalik III kooliastme materjalide alusel viia läbi ka gümnaasiumiosas. Ka KiVa juhtumite lahendamise metoodika on ülekooliline ning tähendab seda, et ka gümnaasiumiõpilastega aset leidnud kiusamise juhtumeid lahendatakse sama metoodika alusel. KiVa programmi kolmas sammas – õpilasküsitlus kiusamisolukorra monitoorimiseks – aga hõlmab vaid programmi raames ette nähtud KiVa-tunde saavaid õpilasi ehk siis 1.-9. klassi.

  Mida KiVa rakendamine igapäevases koolielus tähendab?

  KiVa programmiga liitunud koolis viiakse läbi regulaarseid õpilastele suunatud kiusuennetustunde, lahendatakse esilekerkinud kiusamise juhtumeid KiVa loojate poolt väljatöötatud meetodi alusel ning monitooritakse iga-aastaselt kiusamise olukorda koolis. Programmi eestvedamiseks ning kiusujuhtumite lahendamiseks moodustatakse KiVa-koolides 3-5 koolipere liikmest koosnev KiVa-meeskond. Ühel õppeaastal iga kooliastme jooksul (enamasti 1., 4. ja 7. klassis) annavad klassijuhatajad oma klassile regulaarselt (1-2 korda kuus) oma klassile KiVa-tunde, mille kaudu tegeletakse õpilaste teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisega selliseks, et kiusamine ei oleks laste endi poolt aktsepteeritud ning kui kiusamine peakski tekkima, oskavad lapsed ja noored selle peatamisele kaasa aidata. Kiusamise olukorda aitab koolil monitoorida SA Kiusamisvaba Kool, kes kogub iga õppeaasta lõpus õpilastelt tagasisidet kiusamise kohta. Loe KiVa rakendamisest lähemalt siit.

  Kas KiVaga liitudes ootab meid palju aruandlust?

  Seda ei maksa karta. KiVa-tiimi ja ülejäänud koolipere koostöö korraldamine ja kiusamisjuhtumite lahendamise dokumenteerimine on koolisisene ja kooli parima äranägemise järgi korraldada. Kiusamisvaba Kooli SA kogub koolidelt vaid veidi tagasisidet, et aidata analüüsida kiusuennetustöö tulemuslikkust. Kooliaasta jooksul ootame rakendavalt koolilt

  • KiVa-tiimi tegevuskava kooliaasta alguses;
  • lühikese vahekaardistuse ankeedi täitmist jaanuaris KiVa-tiimi esindajalt;
  • anonüümse õpilasküsitluse täitmist 1.-9. klassi õpilaste poolt kevadel ning
  • anonüümse personaliküsitluse täitmist KiVa-tunde teinud õpetajate ja tiimi esindaja poolt õppeaasta lõpus.

  Kust me teame, et KiVa töötab?

  KiVa on tõenduspõhine programm, mis tähendab, et programmi kasutamise kasu suurus, kahju puudumine ja võimalikud positiivsed kõrvalmõjud on põhjalikult rangetele nõuetele vastavate katse-uuringutega kinnitust leidnud. Programmi tõhusust mõõdetakse jätkuvalt, Eestis näiteks iga õppeaasta maikuus toimuva õpilasküsitlusega. Rahvusvaheline praktika näitab, et see Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud programm on aidanud oluliselt vähendada kiusamist koolides, sh küberkiusamist, ning pidurdanud koolist välja langemist. KiVa programmis sisalduvad juhtumite lahendamise metoodikad on aidanud juhtumeid lahendada või leevendada lausa 98% ohvrite jaoks. Ka Eesti koolides, mis KiVa programmi rakendavad, on kiusuohvrite osakaal järjepidevas languses. Loe KiVa tõhususe kohta lähemalt siit.

  Kuidas KiVaga liituda saab ja palju see maksab?

  Liitumiseks ei ole esialgu vaja teha muud, kui olla valmis aktiivselt kiusuennetusprogrammi ellu rakendamisse panustama ning anda oma tõsisest huvist märku, täites taotluse meie kodulehel. Seejärel võetakse teiega ühendust, et täpsustada edasisi samme. KiVa rakendamise tasu on kooli jaoks sümboolne – ca 1/3 programmi kasutamisega seotud kuludest: esimesel rakendamise aastal 3 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta ning igal järgneval rakendamise aastal 2 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta. SA Kiusamisvaba Kool aga kannab vähemalt 2/3 programmi kasutamisega seotud kuludest – seda erinevatest projektivahenditest ning annetustest eraisikutelt ja ettevõtetelt. Tutvu liitumisvõimaluste ja -tingimustega siin.

  Millised koolid KiVa juba kasutavad?

  KiVa-kogukond on aastate jooksul paisunud juba üsna suureks ning KiVa rakendab 120 kooli ja õppekohta. Nende seas on ka mitu vene õppekeelega kooli ning üks inglise õppekeelega kool. Kui me võtame aga arvesse seda, et Eestis on kokku üle 500 kooli, teeb see vaid ca 24%. KiVa programmi kasutavate koolide nimekirja leiad siit.

  Miks peaksime KiVaga liituma, kui meie koolis pole kiusamist?

  Ikka tuleb ette arvamust, et sellist nähtust nagu kiusamine pole olemas või et tegu on tavapärase „kasvuraskusega”, millest lapsed varem või hiljem üle saavad, või et meie koolis või klassis kiusamist ei ole. Väga mitmed ja väga erinevad rahvusvahelised uuringud aga toovad esile teistsuguse pildi. Näiteks on KiVa välja töötanud ning tunnustatud teadlane Christina Salmivalli oma töös selgitanud, et 20 õpilasega klassis on tüüpiliselt paar kiusajat ning paar ohvrit – ja ülejäänud lapsed on kas kiusaja kannustajad, tema abistajad või hoopis vaikivad pealtvaatajad, kelle hulgas leidub potentsiaalne kaitsjagi, kui koolipere teadlikult nende esile tõusmist toetada oskab. Klassis, kus kiusatakse kasvõi üht last, on kiusamine väga reaalne ja valus probleem. Isegi, kui Sinu koolis ei ole praegu ühtegi suuremat kiusujuhtumit esinenud – mis on kahtlemata suurepärane – ei tähenda see, et laste vahel seda ei esineks või et see olukord ei võiks järsku muutuda. Rakendades KiVa programmi me mitte ei tegele vaid olemasoleva kiusamise vähendamisega, vaid hoiame ära selle tekke tulevikus, õpetades lastele empaatiavõimet, tolerantsust, üksteise eest seismist ning seda, milline on õige ja milline vale teguviis.

  Kui sooviksime veel midagi KiVa kohta küsida, siis kellega saaksime ühendust võtta?

  Soovitame teil lisaküsimuste korral pöörduda KiVa programmi juhi Jane Alase poole – jane.alas@kiusamisvaba.ee, tel +372 5553 5419. Alati võib meile saata kirja ka üldisele e-posti aadressile info@kiusamisvaba.ee või meie kodulehe vormi vahendusel.

  Kas KiVa ongi see lillade karude programm?

  Ei ole. Nn lillade karude programmi näol on tegemist Eesti Lastekaitse Liidu poolt pakutava programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” (kutsutakse ka “Sõber karu” või “Kiusamisest vabaks” programmiks). KiVa on töötatud välja Turu ülikooli teadlaste poolt ning selle kaubamärk pärineb soomekeelsest lühendist “Kiusamiseen Vastaan”; programm “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on välja töötatud Taanis ning Mary Foundationi koordineeritud. Loe KiVa eripäradest lähemalt siit.

  Miks peaksime laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks valima just KiVa?

  Tõsi see on, et erinevaid laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisele suunatud programme on Eestis juba üsna mitmeid. Kuigi kõigil neil on kahtlemata positiivne mõju ka kiusamise ennetamisele ja vähendamisele, siis on KiVa üks kahest Eestis kättesaadavast programmist, mille fookuses on just kiusamise ennetamine ja vähendamine. KiVa eeliseks on teadus- ja tõenduspõhisus, mis tähendab, et selle toimimist just kiusamise vähendaja ning peatajana on nii Soomes kui mujal maailmas mõõdetud väga mitmete rangete kontrollkatsetega ning selle mõju mõõdetakse rakendamise käigus pidevalt. Lisaks on KiVa programm ainus omasugune Eestis, mille ennetustegevused on suunatud ka III kooliastmele ning mis hõlmab ennetustegevuste kõrval ka sekkumismetoodikat kiusamisjuhtumite lahendamiseks. Tulemuslikkuse seisukohalt on oluline, et KiVa programm on kooliterviklik, mis tähendab, et sellega saab liituda vaid kogu kool korraga. Nii on igasugusel ennetustegevusel alati ka suurem mõju!

  Kuidas haakub KiVa teiste Eestis levinud kooliprogrammidega?

  KiVa programm ei välista teiste programmide kasutamist koolides, pigem täiendavad need üksteist. On mitmeid häid näiteid koolidest, kus KiVa on teiste programmidega tulemuslikult ja koolielu rikastavalt lõimitud. KiVa toob koolile mitmeid lisaväärtusi. Loe KiVast võrrelduna teiste programmidega lähemalt siit.

  Mis on SA Kiusamisvaba Kool ja millega see tegeleb?

  Sihtasutus Kiusamisvaba Kool asutati 2012. aastal Heateo Sihtasutuse, Eesti Koolipsühholoogide Ühingu, Omanäolise Kooli Arenduskeskuse, Tartu Ülikooli kasvatusteadlase Kristiina Treiali ning sotsiaalsete ettevõtjate Kristi Liiva ja Rasmus Raski poolt missiooniga muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Loe meie saamisloost ja tegevusest lähemalt siit.

  Kuidas SA Kiusamisvaba Kool organisatsioonina toimib?

  SA Kiusamisvaba Kool on kolmanda sektori organisatsioon, mille tegevjuhtimisega tegeleb kaheliikmeline juhatus ning nõuandva organina tegutseb neljaliikmeline nõukogu. Igapäevaselt korraldab SA Kiusamisvaba Kooli tegevust 9-liikmeline tegevtiim ning KiVa-koolide ettevalmistamisega ning programmivälise täiendkoolitusega tegelevad sihtasutuse võrgustikus olevad koolitajad. Samuti aitavad meid mitmed vabatahtlikud. Tutvu meie töökorralduse ja inimestega lähemalt siin.

  Kas KiVa ja Kiusamisvaba Kool on samad asjad?

  Ei, Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mis on ellu kutsutud eesmärgiga levitada Eestis KiVa programmi, mis on välja töötatud Soome teadlaste poolt. KiVa on Turu Ülikoolis välja töötatud programmi litsentseeritud kaubamärk, mille nimi tuleneb soomekeelsest lühendist “Kiusamiseen Vastaan”.

  Kui palju programmi elluviimine raha nõuab ja kust see raha tuleb?

  Ühe lapse KiVa programmi kaasatuse kulu on ühe keskmise kooli puhul ca 10 eurot. Esimesel aastal on see summa stardikoolituste ja -materjalide tõttu suurem. Ühe lapse kaasatuse “maksumusest” ca 1/3 tuleb koolidelt sümboolse osalustasuna ning ülejäänu katab sihtasutus erinevate toetajate ning projektivahendite abiga.

  Miks on ettevõtete ja eraisikute toetus meile väga oluline?

  Kolmanda sektori organisatsioonina sõltub SA Kiusamisvaba Kool oma tegevuse elluviimisel pisut ebaühtlastest ja ebakindlatest projektirahadest ning annetustest. Kui sotsiaalselt vastutustundlikud ettevõtted ning suure südamega ettevõtjad ja eraisikud Kiusamisvaba Kooli ei toetaks, suudaksime Eesti laste vaimset ja füüsilist hoida ja kiusamist ennetada märksa aeglasemas tempos kui seni, sest päriselt ja mõõdetavalt toimiv vahend kiusamise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks – KiVa programm – jõuaks nendeni aeglasemalt kui vaja. Tutvu erinevate abistamisvõimalustega siin.

  Milleks Kiusamisvaba Kool annetusi kasutab?

  Kui koolide iga-aastane sümboolne omaosalus võimaldab meil katta vaid Turu Ülikooli poolt seatud hinda uuringu-, veebitoe ning arendustöö eest, siis annetuste ja toetuste toel saame katta kõik ülejäänud programmi levitamise ning sihtasutuse tegevuses hoidmise kulud. Mh saame nende abil pakkuda koolidele mahukat ja mitmekülgset tuge, et KiVa programmi rakendamine oleks võimalikult kvaliteetne ja mugav.  Sh koolitusi, õppe- ja infomaterjale, täiendõpet, mentorlust, kiusuennetuse edukust mõõtvaid iga-aastaseid uuringuid ning järjepidevat professionaalset tuge. Loe sellest lähemalt siit.

  Loomulikult võimaldab toetajate abi meil jätkuvalt anda oma oluline panus kiusamise ja selle ennetuse alase teadlikkuse tõstmisesse ühiskonnas laiemalt.

  Kus ma teile annetada saan?

  Kõige mugavamalt saab meile annetuse teha siinsamas veebilehel. Kuid meile saab annetada ka ülekandega SA Kiusamisvaba Kool arveldusarvele EE312200221056518192 (Swedbank), helistades annetusnumbril 9002010 (toetad 10 euroga) või andes oma panuse “Ma armastan aidata” keskkonnas. Kuivõrd meie tegevus on järjepidev ning seega ka toetusvajadus, oleme eriti tänulikud püsiannetuste eest, mida saab vormistada nii oma internetipangas kui ka märkides vastavasse kohta linnukese meie kodulehe annetusvormil.

  Kuidas saan teie tegemistele kaasa aidata, kui ma ei saa annetada raha?

  Meie jaoks on igasugune toetus oluline ning võimalusi, kuidas iga üks meie tegemistele kaasa aidata saab, on palju. Näiteks on sul võimalik lüüa meie tegemistes kaasa annetades oma aega vabatahtlikuna või korraldada meie toetuseks korjandus või heategevusüritus. Suureks abiks on ka sõnumi levitamine, kas või lapsevanemana oma koolis, kus KiVa veel ei rakendata. Aga miks mitte ka meie vahendusel avalikult oma kiusamisega seotud kogemuslugu jagades. Meie tegevusele saab õla alla panna ka heategevustooteid soetades, mis on suurepärane võimalus kellelegi kingitust tehes siduda niikuinii tehtav väljaminek heateoga. Samuti anname igal aastal välja heategevusliku jõulukaarti, mille võid oma tööandjale partnerite meelespidamiseks välja pakkuda. Loe erinevatest toetusvõimalustest ka siit.

  Kuidas ma ettevõtjana teie tegevusele kaasa aidata saan?

  Kõige suurem puudus on meil loomulikult finantsvahenditest, kuid lisaks rahale oleme me väga tänulikud ka selle eest, kui meid asutakse erinevate teenuste või toodetega toetama pro bono partnerina. Kui sul on suur soov meie missioonile kaasa aidata, kuid sa ei saa seda teha rahalise panusena, siis võta kindlasti meiega ühendust, et leida just enda ettevõttele sobiv viis. Loe meie sõnumit ettevõtjatele pikemalt siit.

  Mis koolitusi ja kellele te pakute?

  Et kiusamise tõkestamisele kaasa aidata, pakub SA Kiusamisvaba Kool erinevaid kiusamise teemalisi (täiend)koolitusi nii KiVa kasutavatele kui ka kiusuennetusvallas esimesi samme tegevatele koolidele, aga ka lapsevanematele, huvikoolidele ning eratellijatele. Sealjuures on võimalik vastavalt tellija soovile kokku panna ka spetsiaalselt tema ootustele vastav tellimuskoolitus. Tutvu erinevate meie poolt pakutavate koolitusvõimaluste ja teenustega siin.

  Kus on võimalik tutvuda koolituste hinnakirjaga?

  Kõikide meie poolt pakutavate koolituste hinnad on nähtavad siin. Eritellimusel koostatud koolituste hinnakiri on järgmine: 100 eurot/akadeemiline tund KiVa-koolidele ning 150 eurot/akadeemiline tund mitte KiVa-koolidele ja teistele välistele tellijatele. Koolituse hinnale lisandub alati koolitaja(te) sõidukulu.

  Kas need ongi KiVa-koolitused?

  Ei, meie poolt pakutavad täiendkoolitused ei ole KiVa programmi osa, vaid täiendav teadmiste saamise võimalus. KiVa programmi osana saavad liitunud koolid rakendamise omaosaluse eest oma KiVa-tiimi liikmetele KiVa baaskoolituse, koolijuhtidele kord aastas seminari, kooliperele võimaluse osaleda KiVa suve- ja talvekoolis ning kogemusgruppides. Need koolitusvõimalused on vaid KiVa-ga liitunud koolidel.

  Kas pakute ka personaalseid koolituslahendusi?

  Jah, meilt on võimalik tellida spetsiaalselt teie ootustele vastav tellimuskoolitus, kui meie poolt pakutavate standardlahenduste seast teile sobivat koolitust ei leidu. Anna meile aga oma soovidest märku ning püüame koostöös leida sobiva lahenduse.

  Kiusamisvaba Kooli SA suurtoetajad

  This site is registered on wpml.org as a development site.