Videomaterjali kiusamisest

Tagasi Kooli e-tund Triin Toomesaarega teemal “Kuidas mina saan klassis kiusamist vähendada?”
Tagasi Kooli e-tund Triin Toomesaarega teemal “Kuidas mina ise saan seista kiusule vastu?”

 

 

 

 

 

 

 

Tagasi Kooli e-tund Triin Toomesaarega teemal “Kuidas olla avatud erinevustele?”
Kristiina Treial koos Karl Gustav Adamsooga kiusamisest Noor Tegija kanalis
Kristiina Treiali loeng kiusamise märkamisest Liikuma Kutsuvate Koolide õpetajatele
Kristiina Treiali loeng kiusamise ennetamisest Liikuma Kutsuvate Koolide õpetajatele
Kristiina Treial kiusamisse sekkumisest Liikuma Kutsuva Kooli programmi raames
Kristiina Treial kiusamise peatamise karatest ehk kiusamisele vahele astumisest Liikuma Kutsuva Kooli programmi raames
Kristiina Treial kiusamise ohukohtadest liikumisõpetuses Liikuma Kutsuva Kooli programmi raames

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisaks soovitame ka teiste tegijate poolt loodud videoklippe:

Töölehed

Tööleht “Kuidas sul täna läheb?”
Tööleht “Heaolu bingo”
Tunnikava e-tunni juurde “Kuidas meie saame klassis kiusamist vähendada?”
Tunnikava e-tunni juurde “Kuidas mina ise saan seista kiusule vastu?”
Tööleht “Vahetunnis”

Infomaterjalid

Flaier küberkiusamise kohta

Teemakäsitlust toetavad teosed

Kirjandus

  • Asher, J. (2010). Kolmteist põhjust (Tänapäev). Raamat, mille eriti just noored lugemishuvilised neiud alates 5.-6. klassist ise üles leiavad. Annab mh siduda ka seksuaalkasvatuse tundidega, kui õpetajal on oskust seda teha: millal ja kuidas arvestada kaaslase ei-sõna, millal saab lähenemisest ahistamine jne.
  • Karu, M. (2010). Nullpunkt (Pegasus). Populaarne noortekirjandusteos, mis sobib pigem alates 13-eluaastast ja mida saab kõrvutada nii kodumaise filmi kui sarjaga.
  • Kirkegaard, O.L. (1990). Kummi-Tarzan ja teised (Eesti Raamat). Humoorikalt kirjutatud lugu väikese poisi igapäevaelust, kannatustest, nõidusest. Kiusamise teema käsitlemisel tasub silmas pidada, et raamatus päris positiivset lahendust kiusamisele ei tule.
  • Priilinn, K. (2010). Sefiirist loss (Tänapäev). Mõtlemapaneva lõpuga lugu, mille tegevus toimub küll gümnaasiumis, ent lugemiseks sobib pigem alates 12. eluaastast, sõltuvalt õpetaja julgusest ja oskusest tundlikke teemasid käsitleda. Teoses hukkub oma teistsuguse seksuaalse orientatsiooni tõttu kiusamise ohvriks sattunud poiss.
  • Tungal, L. (2014) Puudel Pedro ja igatsustasu (Petrone Print). Raamat jutustab 11-aastase Liisa suu läbi nüüdisaegse koolitüdruku probleemidest kodus ja koolis, muuhulgas kiusajaga sõbraks saamisest.
  • Vainola, K (2014) Kreete (Sotsiaalministeerium). Lugu 3. klassi tüdruku Kreete elust, suhetest, kogemustest. Väga hea klassiarutelude materjal. Veebis saadav: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/kreete_raamat_est.pdf
  • Voog, H. (2011) Uku suur süda (Eesti Puuetega Inimeste Koda). Erinevustest, märkamisest, empaatiast, headest sotsiaalsetest oskustest. Veebis saadav: http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/03/UKU_veebiraamat.pdf

 

Filmid

  • Film „Klass“ (I. Raag) – niisama vaatamiseks ei soovita. Kui kasutada, siis on  vajalik korralik eel- ja järeltöö. Kriitilise tähtsusega on võimaliku matkimisriski maandamine.
  • Film „Nullpunkt“ (M. Ulk) – sobib käsitlemiseks koos kirjandusteosega. Eriti just filmi lõpp võib vajada arutlemist, milleni endise ohvri uus lähenemine omakorda viia võib ja kas ohver pärast suhete paranemist võiks valida ka mõne teise tee.

Uuri veel

Soovitame külastada ka lasteombudsmani büroo poolt välja töötatud ning lastele, lapsevanematele ja õpetajatele suunatud veebikeskkonda „Kool kiusamisest vabaks!“

Lisaks tuleb kindlasti kasuks perekeskuse Sina ja Mina tasuta e-koolituse “Tark lapsevanem: piiride seadmine lastele!” läbimine.

Kiusamisest

Kiusamine on probleem, millel on tõsised tagajärjed. Aga mis täpsemalt on kiusamine ja mis mitte? Mis on küberkiusamise eripärad? Mida teha siis, kui õpetaja kiusab?

Abiks õpilasele

Mida teha, kui keegi on mind kiusanud? Kuidas käituda, kui  näen kiusamist pealt? Millised on võimalikud lahendused olukorras, kus mina ise olen kedagi kiusanud?

Abiks kooliperele

Miks on oluline kiusamist ennetada ja milline on kooli roll selles? Kas kiusuennetusega tuleks tegeleda ka siis, kui kiusamist justkui koolis pole? Kuidas Kiusamisvaba Kooli SA saab koolile abiks olla?

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Kiusamise kiirabi

Ülevaade erinevatest võimalustest, kuhu kiusamise probleemi korral abi saamiseks pöörduda, sh nimekiri piirkondlikest ja üleriigilistest asutustest, mis pakuvad psühholoogilist abi ja nõu.

This site is registered on wpml.org as a development site.