Miks just KiVa?

Loomulikult tegutsevad kõik koolid ja õpetajad ka iseseisvalt selle nimel, et ükski laps kiusamist kannatama ei peaks. Kuid milleks leiutada jalgratast, kui toimiv tööriist on teadlaste poolt juba pika ja põhjaliku teadustöö tulemusena välja töötatud?

Tihti jäävad koolide endi kiusamise ennetamisele suunatud tegevused ühekordseteks. Teadusuuringud näitavad aga, et juhuslike tegevustega ei ole võimalik mõjusalt vähendada. KiVa sisaldab terviklahendust, pakkudes koolidele süsteemse lahenduse, mille iga komponent on uuringute järgi oluline kiusamise vähendamisel.

KiVa on üks vähestest kiusamise vähendamise fookusega programme Eestis

Erinevaid laste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisele suunatud programme on Eestis juba üsna mitmeid ning kõigil neil on kahtlemata positiivne mõju ka kiusamise ennetamisele ja vähendamisele. Siiski ei ole nende kõigi fookuses kiusamise ennetamine ja vähendamine ning KiVa on üks neist vähestest Eestis kättesaadavast programmist, mis just sellega tegeleb. Sealjuures arendades ka laiemalt laste sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid.

 

Mis teeb KiVa ainulaadseks?

  • KiVa on teadus- ja tõenduspõhine, mis tähendab, et selle toimimist just kiusamise vähendaja ning peatajana on nii Soomes kui mujal maailmas mõõdetud väga mitmete rangete kontrollkatsetega ning selle mõju mõõdetakse rakendamise käigus pidevalt. Kõikide kiusuennetusprogrammide mõju kiusamise vähenemisele pole nii põhjalikult uuritud;
  • KiVa programm on ainus omasugune Eestis, mille ennetustegevused on suunatud ka III kooliastmele, mis tähendab, et see sobib rakendamiseks kõikides kooliastmetes;
  • Kui enamus sarnastest programmidest tegeleb peamiselt kiusamise ennetamisele suunatud väärtuskasvatusega, siis KiVa hõlmab ennetustegevuste kõrval ka sekkumismetoodikat kiusamisjuhtumite lahendamiseks.
  • KiVa programm on kooliterviklik, mis tähendab, et sellega saab liituda vaid kogu kool korraga, mitte üksikute klassidega. Nii on igasugusel ennetustegevusel alati ka suurem mõju!

 

KiVa süsteemsusest ja eripärast saab põhjaliku ülevaate ka programmi rahvusvahelisel lehel aadressil kivaprogram.net.

KiVa on suurepärane täiendus juba kasutusel programmidele

KiVa programm ei välista teiste programmide kasutamist koolides, pigem täiendavad need üksteist. On mitmeid häid näiteid koolidest, kus KiVa on teiste programmidega tulemuslikult ja koolielu rikastavalt lõimitud.

KiVa toob koolile mitmeid lisaväärtusi. See programm on mõeldud rakendamiseks põhikooli ulatuses, kaasates üldisesse ennetusse ning vajaduspõhistesse juhtumilahendustesse kõik I-III kooliastme õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.

Hea teada! Et ühiselt kiusamise vastu Eesti koolides võidelda, lükkas SA Kiusamisvaba Kool koos teiste koolilaste heaolu ja turvaliste suhete nimel tegutsevate organisatsioonidega 2014. aastal hoo sisse Kiusamisvaba Haridustee Koalitsioonile. Koalitsioon teeb tihedat koostööd Haridus- ja teadusministeeriumiga kiusuennetuse laiemaks tähtsustamiseks ja toetamiseks. Koalitsiooni liikmete tegevustest saab ülevaate siit: www.kvht.ee.

KiVa
programm

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides.

Liitumine

Programmiga liitumiseks tuleb meile läkitada sooviavaldus, mille saab täita siin leheküljel. Seejärel võtame kooliga ühendust ning räägime järgmistest sammudest.

KiVa школы

KiVa programmi rakendab Eestis juba üle 100 kooli ning umbes veerand kõikidest Eesti üldhariduskoolidest. Vaata, kas Sinu kool juba on KiVa-kool!

Lapsevanemate miniõpik

Miniõpikust leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas kiusamisjuhtumi korral oma lapsele toeks olla ning kiusamise olukordi ennetada ja lahendada.

This site is registered on wpml.org as a development site.