Koolil on kohustus tagada turvaline koolikeskkond

Koolidele on pandud ülesanne igati toetada õpilaste tervet arengut (nii põhikooli kui ka gümnaasiumi riiklik õppekava) ning kohustus tagada koolipere turvalisus (põhikooli ja gümnaasiumi seadus). Seega tuleb koolidel tagada kõikidele õpilastele turvaline koolikeskkond, kus heade sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskustega täiskasvanuteks areneda. Usume, et see on ka iga koolipere soov.

Kiusamine on üks suuremaid tervise- ja turvariske ning akadeemilise edasijõudmise kahjustajaid. Kiusamise ennetamine on oluline terviseedenduse valdkond, aidates säästa ennekõike laste vaimset tervist. Samuti panustab tõhus kiusamise ennetamine ka vägivallaennetusse (vägivallaennetuse kokkulepe 2021-2025).

Igas koolis peaks olema läbimõeldud ja kasutusele võetud tõhusad kiusamise ennetamise ning juhtumite lahendamise praktikad.

Sihtasutuselt Kiusamisvaba Kool saab tuge!

Kiusamise vastu võitlemiseks pakub SA Kiusamisvaba Kool juba 2013/2014. õppeaastast Eesti koolidele teadus- ja tõenduspõhist ennetusprogrammi KiVa, mida kasutavates koolides on ohvrite osakaal langenud näitajani alla 18%, programmi pikaajaliselt kasutanud koolides on ohvrite keskmine osakaal 14% ligi. KiVa annab koolidele väga selged, konkreetsed ja toimivad juhised ja tööriistad, kuidas kiusamist ennetada ja vähendada ning kuidas toimida siis, kui sellised juhtumid esile kerkivad nii, et need leiaksid lahenduse. Programmist saab lähemalt lugeda SIIT.

Lisaks pakume koolidele ka võimalust tellida meilt erinevaid koolitusi nii personalile kui ka lapsevanematele. Uue koolidele suunatud abivahendina oleme välja töötanud ka kiusamisvaba kooli teejuhi nimelise teenuse, mis on mõeldud kooliperedele abivahendiks oma koolis kiusamist vähendavate tegevuse kaardistamisel, anaüüsimisel ning tõhusamate tegevuste kavandamisel. Loe erinevatest meie pakutavatest koolitustest ja teenustest SIIT.

Meie materjalipangast leiate erinevaid allikaid, millele toetudes kiusamise teemat lastega käsitleda; infomaterjale kogu koolipere teadlikkuse tõstmiseks ning töölehti laste vaimse tervise toetamiseks.

Kiusamisest

Kiusamine on probleem, millel on tõsised tagajärjed. Aga mis täpsemalt on kiusamine ja mis mitte? Mis on küberkiusamise eripärad? Mida teha siis, kui õpetaja kiusab?

Abiks õpilasele

Mida teha, kui keegi on mind kiusanud? Kuidas käituda, kui  näen kiusamist pealt? Millised on võimalikud lahendused olukorras, kus mina ise olen kedagi kiusanud?

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Kiusamise kiirabi

Ülevaade erinevatest võimalustest, kuhu kiusamise probleemi korral abi saamiseks pöörduda, sh nimekiri piirkondlikest ja üleriigilistest asutustest, mis pakuvad psühholoogilist abi ja nõu.

Materjalipank

Videoloengud ja -klipid, töölehed, infomaterjalid, raamatu- ja filmisoovitused jm, mis aitavad lastega avameelselt ja mitmekülgselt kiusamise teemat käsitleda ning seeläbi nende sellealaseid sotsiaalseid oskuseid arendada.

This site is registered on wpml.org as a development site.