Kiusamise vähendamise kaardistusvahendi ja konsultatsioonimudeli arendus koolidele

(in English below)

Kestus: 20.10.2021-19.10.2022

Projekti eesmärk on tõhusam kiusuennetus Eesti koolides, selleks luuakse sihtasutus Kiusamisvaba Kooli ja IT-partneri koostöös tehniline lahendus koolis kiusamise vähendamisega seonduva kaardistamiseks ja tagasisideraporti loomiseks ning konsultatsioonimudel, mille abil toetada koole kiusamise vähendamiseks tõhusa tegevuskava loomisel.

Sisu: Projekti abil loodav kaardistusvahend võimaldab saada teadusuuringute põhjal koostatud raamistikus süsteemaatilise ülevaate koolides kiusamise tõkestamiseks juba tehtavast ning teaduspõhistest arendusvõimalustest. Konsultatsiooni käigus toetavad SA Kiusamivaba Kool koolitajad arendustegevusi koolides. Projekti käigus katsetatakse kaardistusvahendit ja konsultatsioonimudelit vähemalt 5 koolis, kaasatud on nende personal (u 100), õpilased (u 500) ja lapsevanemad (u 500). Projekti lõppedes on SA Kiusamisvaba Kool võimeline jätkusuutlikult pakkuma kaardistusvahendit ja konsultatsiooni kõigile huvitatud koolidele ja koolipidajatele soodustades nii tõhusa kiusuennetuse oskusteabe senisest paremat levikut, läbimõeldumat kiusuennetust koolides. Samal ajal taotletakse projekti raames vabaühenduste ja haridusasutuste omavahelist koostööd.

Rahastaja: Aktiivsete Kodanike Fondi väikeprojekt vabaühenduste tegutsemisvõimekuse tõstmiseks, toetusi vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga
 

      

Development of Maping tool of antibullying work and consultation model for schools

Duration: 20.10.2021-19.10.2022

The purpose of this project is more efficient bullying prevention in Estonian schools, for that the mapping tool for the anti-bullying work in schools and a consultation model is developed.

Content. The mapping tool allows schools to obtain systematic overview about their current anti-bullying work in the framework of science based recommendations. During following consultations Bullying Free School Foundation’s consultants support the development processes at schools. The mapping tool and consultation model are tested in 5 schools, involving their teachers (about 100), students (about 500), and their parents (about 100). By the end of this project the Foundation is able to sustainably provide the mapping tool and consultations to schools and local governments interested in improving their anti-bullying work. By that the spreading of science-based anti-bullying practices and more elaborated policies is supported. Also efficient cooperation in anti-bullying work between NGOs and educational institutions is pursued.

Funded by: ACF Funds operator in Estonia is Open Estonia Foundation in cooperation with the Network of Estonian Nonprofit Organisations (NENO)

 

      
This site is registered on wpml.org as a development site.