SA Kiusamisvaba Kool julge areng kompetentsikeskuseks kasvamisel

Kestus: 01.12.2020-31.07.2022

Eesmärk: SA Kiusamisvaba Kool kujuneb üldtuntud ja tunnustatud kiusuennetusvaldkonna kompetentsikeskuseks Eestis, laiendades oluliselt oma tegevuse haaret, pakkudes eri sihtrühmadele (haridustöötajad, lapsevanemad, õpilased jt) senisest mahukamat ja mitmekülgsemat ning jätkuvalt kvaliteetset tuge.

Sisu: Projekt on sihtasutusele esimene süstemaatiline ja suurem samm kompetentsikeskuseks arenemisel, tõugates tagant julget muutust haarata senisest suurem ühiskondlik roll ning laiendada tunduvalt oma tegevusvälja. Projekti tulemusel mõtestame esmakordselt kompetentsikeskuseks kujunemisega kaasneva süstemaatiliselt läbi. Meie ühingu missiooniks jääb ka edaspidi maailmas ainulaadse teadus- ja tõenduspõhise kiusuvastase programmi KiVa viimine enamatesse Eesti koolidesse. Samas loome projekti käigus KiVa programmi kõrvale teisi abistavaid võimalusi, arendades üht kompetentsikeskuse koostisosa: laiapõhjalisem abi võtmesihtrühmadele. Näiteks pakume kodulehel nn esmaabi haridustöötajatele, lapsevanematele ja õpilastele. Ka töötame välja atraktiivsed koolituspaketid haridusasutustele ja -töötajatele, lapsevanematele ning ettevõtetele. Projektil on kaks käegakatsutavat tulemust: rebrändingust sündiv uuendatud CVI ja uus veebileht, mis saab olema kompetentsikeskuse üheks põhitööriistaks.

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

 

This site is registered on wpml.org as a development site.