Vägivalla- ja kiusuennetus koolis, sh vähemalt 10 venekeelses koolis

Kestus: 01.04.2021-31.03.2023

Projekti eesmärk on levitada KiVa kiusuennetusprogrammi eelkõige venekeelsetes, aga ka eestikeelsetes koolides. Mõjusa kiusuennetustöö kaudu saavad koolid luua vägivalla- ja kiusamisvaba õhkkonna. Projekti toel saavad koolipered väljaõppe ja vajaduspõhist tuge kiusamisjuhtumite professionaalseks ennetamiseks ja tõhusaks lahendamiseks.

Sisu: Projekti eesmärgi saavutamiseks tehakse senisega võrreldes täiendavat teavitust ning korraldatakse motiveerivaid infoüritusi ja/või sissejuhatavaid koolitusi; haaratakse KiVa-koolide võrgustikku juurde veel vähemalt 10 uut venekeelset kooli; toetatakse ja jõustatakse KiVa-koolide võrgustikku juba kuuluvates koolides teadus- ja tõenduspõhise kiusuennetustöö jätkumist mentori toe ja täiendavate koolituste, koolidevaheliste kogemusgruppide jm süsteemsete tugitegevuste kaudu; parendatakse KiVa programmi mõju ja rakendamiskvaliteeti veelgi, muutes Eesti KiVa-koolidele kättesaadavaks siin seni puudu oleva elemendi KiVa e-õppemängu III kooliastmele nii eesti kui vene keeles.

Rahastaja: Projekti rahastatakse Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014-2021 toel programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ vahenditest, projekti ”Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“ raames.

 

Development of Maping tool of antibullying work and consultation model for schools

Duration: 20.10.2021-19.10.2022

The purpose of this project is more efficient bullying prevention in Estonian schools, for that the mapping tool for the anti-bullying work in schools and a consultation model is developed.

Content. The mapping tool allows schools to obtain systematic overview about their current anti-bullying work in the framework of science based recommendations. During following consultations Bullying Free School Foundation’s consultants support the development processes at schools. The mapping tool and consultation model are tested in 5 schools, involving their teachers (about 100), students (about 500), and their parents (about 100). By the end of this project the Foundation is able to sustainably provide the mapping tool and consultations to schools and local governments interested in improving their anti-bullying work. By that the spreading of science-based anti-bullying practices and more elaborated policies is supported. Also efficient cooperation in anti-bullying work between NGOs and educational institutions is pursued.

Funded by: ACF Funds operator in Estonia is Open Estonia Foundation in cooperation with the Network of Estonian Nonprofit Organisations (NENO)

 

      
This site is registered on wpml.org as a development site.