Kui õpetaja kiusab...

Kui lapse kirjelduste ja kaebuste põhjal tundub, et õpetaja teda kiusab, tuleks esmalt siiski veenduda, et tegemist on kiusamisega (st et ebaõiglane kohtlemine on korduv ja tahtlik ning suunatud ühe või mitme kindla lapse vastu). Kui see kindlasti nii on, vajab see kahtlemata esimese asjana kooli juhtkonna tähelepanu.

Kui näib, et juhtkonna tasandi kaasamisest esimese pöördumise korral abi ei ole, on võimalik toimida järgmistel viisidel:

  • Uurida lapse klassikaaslaste peredelt tagasisidet ja lugusid, mis aitaksid ühist pöördumist vormistada.
  • Kui teiste klassikaaslaste peredelt tagasisidet ei õnnestu saada või Te ei soovi seda uurida, on aga siiski võimalik ja põhjust kooli juhtkonna poole uuesti pöörduda. Olukorda on parim selgitada läbi lapse/laste mure ning rõhutada, et olete perekonnana/kogukonnana lahendustele orienteeritud ja motiveeritud koostöös kooli juhtkonna (ja nt ka konkreetse õpetajaga) leidma ühise kokkuleppe, kuidas edasi. Nii on suurem tõenäosus vältida suuremat konflikti või vähemasti selle süvenemist juhtkonnaga.
  • Kui juhtkonna poolt ikkagi koostöövalmidust ei tule, on järgmine võimalus pöörduda kohaliku omavalitsuse haridusvaldkonna ametniku poole. Väiksemas omavalitsuses on selleks harilikult 1-2 konkreetsemat ametnikku, suuremates omavalitsustes võib olla lausa terve osakond või eraldi Haridusamet (nt Tallinnas). Kohalik omavalitsus kui koolipidaja peaks siis ikkagi aitama olukorda lahendada.
  • Kui ka sellele lahendust ei järgne, on võimalik pöörduda veel ka õiguskantsleri või haridusministeeriumi kui järelvalveasutuse poole.

Kui lapsevanemana tajute, et koolis on kiusamisega probleem, tasub kindlasti kooli hoolekogus, õpetajatega suheldes või isegi juhtkonna tasandil teha ettepanek (a) liituda mõne süsteemse ja koolitervikliku kiusuennetusprogrammiga (nt KiVaga) või (b) vähemalt uurida, mida teadusel kiusamise vähendamiseks soovitada on, et kooliperega üheskoos senisest tulemuslikumalt kiusamist ennetada ja olemasolevate juhtumitega toime tulla.

Kiusamisest

Kiusamine on probleem, millel on tõsised tagajärjed. Aga mis täpsemalt on kiusamine ja mis mitte? Mis on küberkiusamise eripärad? Mida teha siis, kui õpetaja kiusab?

Loe lähemalt

Abiks õpilasele

Mida teha, kui keegi on mind kiusanud? Kuidas käituda, kui  näen kiusamist pealt? Millised on võimalikud lahendused olukorras, kus mina ise olen kedagi kiusanud?

Loe lähemalt

Abiks kooliperele

Miks on oluline kiusamist ennetada ja milline on kooli roll selles? Kas kiusuennetusega tuleks tegeleda ka siis, kui kiusamist justkui koolis pole? Kuidas Kiusamisvaba Kooli SA saab koolile abiks olla?

Loe lähemalt

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Loe lähemalt

Kiusamise kiirabi

Ülevaade erinevatest võimalustest, kuhu kiusamise probleemi korral abi saamiseks pöörduda, sh nimekiri piirkondlikest ja üleriigilistest asutustest, mis pakuvad psühholoogilist abi ja nõu.

Loe lähemalt

Materjalipank

Videoloengud ja -klipid, töölehed, infomaterjalid, raamatu- ja filmisoovitused jm, mis aitavad lastega avameelselt ja mitmekülgselt kiusamise teemat käsitleda ning seeläbi nende sellealaseid sotsiaalseid oskuseid arendada.

Loe lähemalt
This site is registered on wpml.org as a development site.