Küberkiusamine on kiusamine küberruumis

Küberkiusamiseks peetakse seda, kui kellelegi tehakse küberruumis meelega ja korduvalt kahju, nii et tal on raske end kaitsta. Küberkiusamine võib toimuda nii üks ühele, grupis kui avalikult. Küberkiusaja võib jääda ka anonüümseks.

Näited: ähvardavate sõnumite ja haiget tegevate kommentaaride saatmine, halvustavate piltide-videote tegemine ja levitamine, veebimängudes ja foorumites-gruppides inetult suhtlemine või väljatõrjumine, libakontode tegemine ja teise isikuandmete levitamine halva tegemise eesmärgil jmt.

Küberkiusamine kahjustab kõiki

 • Kiusatu võib kogeda stressi, ärevust, depressiooni, raskeid tundeid ja endasse tõmbumist, samuti raskusi toimetuleku, keskendumise, õppimise ja suhetega. Küberkiusamise eest ei saa peitu pugeda, see tuleb igale poole kaasa. Küberkiusamine võib jätta armi kogu eluks.
 • Kiusaja võib tunda lühiajalist võimutunnet, aga ka kaaslaste survet kiusamist jätkata, ja ärevust võimalike tagajärgede pärast. Küberkiusamisest jäävad asitõendid. Kiusajatel kipub olema samuti rohkem raskusi tunnete juhtimise, suhtlemisoskuste ja õppimisega. Kiusajatel on tulevikus suurem kuritegevuse risk.
 • Kõrvaltvaataja võib kogeda suuremat stressi ja ärevust, ebakindlust ja süütunnet, sest ei osata reageerida, samuti hirmu ise kiusatud saada.

 

KÜBERKIUSAMINE VÕIB OLLA ÕIGUSRIKKUMINE, mille toimepanijat võib oodata karistus rahatrahvist vabadusekaotuseni. Libakonto tegemine võib olla teise isiku identiteedi ebaseaduslik kasutamine. Väljapressimiseks peetakse seda kui häbistavate andmete avalikustamata jätmise eest nõutakse raha või muud varalist kasu. Teise isiku piltide loata levitamine on autoriõiguste rikkumine. Uuri lisa veebikonstaablitelt!

Küberkiusamist saab peatada!

Kui sind küberkiusatakse:

 • blokeeri kiusaja;
 • teavita suhtlusportaali pidajat kiusaja tegevusest (report);
 • kopeeri või salvesta haiget tegevad postitused, et neid vajadusel kasutada kriminaalasjas tõenditena;
 • räägi usaldusväärse täiskasvanuga (ema-isa, õpetaja, KiVa-tiimi, vmt), et saada abi ja nõu.

Kui oled ise küberkiusanud:

 • lõpeta kiusav tegevus;
 • kustuta kogu haiget tegev materjal, et kahju ei saaks suuremaks minna;
 • püüa heastada tehtud kahju;
 • räägi usaldusväärse täiskasvanuga, kes saaks aidata kiusamisega tekkinud kahju vähendada.

Kui oled märganud küberkiusamist:

 • ära levita kiusavat sisu edasi;
 • anna tegijale teada, et kiusamine ei ole OK;
 • salvesta infot asitõenditeks,
 • räägi usaldusväärse täiskasvanuga;
 • teavita kiusatut, kui kiusamine toimub tema teadmata ja paku tuge;
 • toeta kannatajat ka kiusamise jätkudes, et ta ei tunneks ennast üksinda.

 

VAATA KA:
www.suurimjulgus.ee
www.targaltinternetis.ee

Kiusamisest

Kiusamine on probleem, millel on tõsised tagajärjed. Aga mis täpsemalt on kiusamine ja mis mitte? Mis on küberkiusamise eripärad? Mida teha siis, kui õpetaja kiusab?

Abiks õpilasele

Mida teha, kui keegi on mind kiusanud? Kuidas käituda, kui  näen kiusamist pealt? Millised on võimalikud lahendused olukorras, kus mina ise olen kedagi kiusanud?

Abiks kooliperele

Miks on oluline kiusamist ennetada ja milline on kooli roll selles? Kas kiusuennetusega tuleks tegeleda ka siis, kui kiusamist justkui koolis pole? Kuidas Kiusamisvaba Kooli SA saab koolile abiks olla?

Abiks
lapsevanemale

Mida saab kiusamise ennetamiseks kodus ja koolis ette võtta? Kuidas toetada last, kui selgub, et teda kiusatakst või ta on seda pealt näinud? Kuidas lahendada olukord, kui selgub, et sinu laps on kiusaja?

Kiusamise kiirabi

Ülevaade erinevatest võimalustest, kuhu kiusamise probleemi korral abi saamiseks pöörduda, sh nimekiri piirkondlikest ja üleriigilistest asutustest, mis pakuvad psühholoogilist abi ja nõu.

Materjalipank

Videoloengud ja -klipid, töölehed, infomaterjalid, raamatu- ja filmisoovitused jm, mis aitavad lastega avameelselt ja mitmekülgselt kiusamise teemat käsitleda ning seeläbi nende sellealaseid sotsiaalseid oskuseid arendada.

This site is registered on wpml.org as a development site.