Mida KiVaga liitumine kaasa toob?

KiVa programmiga liitunud koolid:

  • on oodatud mitmetele põhi- ja täiendkoolitustele ning regulaarselt toimuvatele seminaridele. Ettevalmistusaastal ootab ees sissejuhatav seminar koolijuhile, baaskoolitus kooli KiVa-tiimile, veebikoolituse võimalus klassijuhatajatele ning täiendkoolituspäev vahetult enne uue õppeaasta algust. Programmi rakendav kool on oodatud täiendkoolitustele kaks korda aastas ning avatud on ka kogemuste vahetamise grupid;
  • pühenduvad süsteemsele ja järjepidevale kiusuennetusele, viies I-III kooliastme õpilastega (programmi rakendamise esma-aastal kõigis 1.-9. klassides, hiljem kord kooliastmes) ning soovi korral ka gümnaasiumiõpilastega umbes kaks korda kuus läbi spetsiaalseid kiusuennetus- ehk KiVa-tunde (õppematerjalid kasutamiseks sihtasutuselt: käsiraamatud, lisalehed ja -kaardid, õppevideod, e-õppe mängud, slaidid jpm);
  • moodustavad 3-4 koolipereliikmest, sh vähemalt ühest juhtkonnaliikmest KiVa-tiimi, mille liikmed aitavad süsteemselt ja läbimõeldult leida lahendused kiusamise juhtumitele;
  • loovad või leiavad kooliperele ennetustöö tegemiseks ja juhtumite lahendamiseks vajaliku aja;
  • peavad kiusamise vähendamise nimel tehtavat tööd kogu koolipere ühiseks pingutuseks ning näevad sealjuures olulist rolli ka vanematel,
  • teavitavad programmiga liitumisest kogu kooliperet ja lapsevanemaid, kasutades selleks sihtasutuse poolt koostatud ja koolile võimaldatud materjale (slaide, miniõpikuid);
  • osalevad igal kevadel alates ettevalmitusaastast anonüümses ja veebipõhises õpilasküsitluses 1.-9. klasside lastele;
  • katavad veebimaterjalidega, sh õpilasküsitlusega seonduvad kulud (esimesel rakendamisaastal 3 eurot, igal järgneval aastal 2 eurot iga 1.-9. klassi õpilase kohta);
  • on teadlikud, et SA Kiusamisvaba Kool paneb haridus- ja teadusministeeriumi ja erasektorist tulevate toetajate abiga omalt poolt koolituste ja programmi rakendamiseks vajalike materjalide võimaldamise kaudu alati juurde vähemalt poole suurema summa selleks, et liitunud koolil oleks võimalik pühendunult ja järjepidevalt kiusamist vähendada ja peatada.

KiVa
programm

KiVa on Turu ülikooli teadlaste poolt välja töötatud teadus- ja tõenduspõhine programm kiusamise ennetamiseks ja vähendamiseks koolides.

Liitumine

Programmiga liitumiseks tuleb meile läkitada sooviavaldus, mille saab täita siin leheküljel. Seejärel võtame kooliga ühendust ning räägime järgmistest sammudest.

KiVa школы

KiVa programmi rakendab Eestis juba üle 100 kooli ning umbes veerand kõikidest Eesti üldhariduskoolidest. Vaata, kas Sinu kool juba on KiVa-kool!

Lapsevanemate miniõpik

Miniõpikust leiad praktilisi näpunäiteid, kuidas kiusamisjuhtumi korral oma lapsele toeks olla ning kiusamise olukordi ennetada ja lahendada.

This site is registered on wpml.org as a development site.